Hvordan kan tekst utløse handlinger og adferd? Kommunikasjon som virker i verden kan bare skapes når man forstår både avsender og mottager. Når vi jobber med tekst er innsikt vårt viktigste verktøy.

Lær oss å kjenne gjennom toppmenyen.